STEMMER

STEMMER er et kor bestående av dyktige amatørsangere med interesse for klassisk kormusikk. Koret ble stiftet i 2018 og øver i Sælen kirke i Fyllingsdalen.